...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมออกคลินิคสัตว์แพทย์เคลื่อนที่

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมปฎิบัติงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ำบ้านแม่ตำ๋ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
กับท่านปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย นายพงศภัค ช่วยรอด เจ้าของพื้นที่ เจ้าภาพข้าวต้ม กาแฟ และอื่นๆ
ข้าวต้มร้อนๆ สภากาแฟก่อนการปฎิบัติงานกับท่านปศุสัตว์จังหวัด นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ที่นำทีมด้วยตนเอง

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขอแสดงความยินดีกับลุงอินถา

นายอินถา สมตา เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้านวิทยากรชาวบ้าน 26/1 หมู่ 3ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ที่ 2 ในการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5รับโล่เกียรติยศและรางวัลน้ำใจ จากท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนายวิทยา จินตนาวัฒน์

ไปหน้าแห่งความภาคภูมิใจ และริ้วรอยความแกร่งไปด้วยประสบการณ์ชีวิตการเป็นเกษตรกรอันยาวนาน

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เวียงป่าเป้า ออกให้บริการ สัตว์แพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดแม่ขะจาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เวียงป่าเป้า นำโดยนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอ และคณะทำงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงที่มี น.สพ. พืชผล น้อยนาฝาย นำทีม ร่วมกันออกให้บริการ สัตว์แพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดแม่ขะจาน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีประชาชนสนใจนำสุนัข แมว มารับบริการจำนวนมาก
น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย กำลังวางยาสลบ
หมอสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า กำลังทำหมันแมว
ทีมงานจาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกำลังตั้งใจทำหมัน