...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กมธ.วุฒิสภาบุกเชียงรายสอบโรงฆ่าสัตว์เวียงป่าเป้าสร้างเสร็จ3ปีเปิดใช้ไม่ได้

เชียงราย:ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆ นี้ พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา พร้อมด้วยนายประสงค์ นุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งใช้งบประมาณ 5.6 ล้านบาท ทำการก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ชุมชนหัวเวียง หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าได้สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2550 แต่จนถึงขณะนี้เวลาผ่านไปกว่า 3 ปีก็ยังไม่เปิดใช้งานได้ จึงขอให้มีตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับผู้บริหารเทศบาศและให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา รองประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ไม่ต้องการเอาผิดใครแต่เพื่อให้โครงการเดินหน้าสามารถบริการประชาชนได้ตามที่มีการร้องเรียน ซึ่งปัญหาโรงฆ่าสัตว์ถูกสร้างในพื้นที่ที่ไม่เอกสารสิทธิ์และอยู่ใกล้สาธารณสถานคือสุสานประจำหมู่บ้าน จึงแนะให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เพราะก่อสร้างไปแล้วทำให้รัฐและประชาชนเสียหาย ส่วนใครจะผิดหรือไม่นั้นก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทางคณะกรรมาธิการก็จะนำเสนอข้อเท็จจริงให้สภาฯได้รับทราบต่อไป.

ด้านนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวว่า การที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากทางเทศบาลดำเนินการลัดขั้นตอน โดยมีการก่อสร้างก่อนแล้วค่อยมาขออนุญาตและสร้างอยู่ในสุสานประจำหมู่บ้าน และยังไม่ได้ขอใช้พื้นที่มายังที่ดินก่อนที่จะมีการก่อสร้างที่ยังไม่ได้มีการออกเอกสารหนังสือสำคัญหลวงหรือนสล.ให้ ทำให้ขาดหลักเกณฑ์กับทางปศุสัตว์

ด้านนายนิคม นามเสถียร นายกเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า กล่าวว่า โรงฆ่าสัตว์ก่อสร้างด้วยงบประมาณของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทดแทนโรงฆ่าสัตว์เดิมซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ชุมชนเวียงสามที่มีปัญหาอยู่ในพื้นที่ชุมชนและไม่ถูกสุขลักษณะทำให้ไม่ผ่านการตรวจของกรมปศุสัตว์ แม้จะใช้งบกว่า 1 ล้านบาทเข้าปรับปรุงก็ตาม แต่ในพื้นที่จำเป็นต้องมีโรงฆ่าสัตว์เนื่องจากพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าถูกยกเลิกเป็นพื้นที่ธุรกันดาร โดยมีการปรึกษาทางนายอำเภอคนเก่าแล้วว่าทำได้ แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จกลับติดปัญหาในหลายด้าน

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 14 มิถุนายน 2553

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

รับรางวัลจากท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบประกาศนียบัตร รองชนะเลิศการประกวดศักยภาพการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ให้แก่นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในที่ประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ร่วมประชุมสัมนายุทธศาสตร์การป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมสัมนายุทธศาสตร์การป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหารของท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ทุกๆอำเภอของจังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร ทบทวนอาสาปศุสัตว์

จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร ทบทวนอาสาปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียราย โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จัดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร ทบทวนอาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่างิ้ว (ภาคบรรยาย)ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และฟาร์มเกษตรกรตำบลป่างิ้ว (สำหรับการฝึกปฏิบัติ) มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 ราย มาจาก 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลสันสลี เวียง บ้านโป่ง ป่างิ้วเวียงกาหลง แม่เจดีย์ และแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นอาสาปศุสัตว์ที่เคยผ่านการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์มาแล้ว และปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรกรผู้นำด้านปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของท้องที่ เพื่อให้อาสาปศุสัตว์สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสมขึ้น และเพื่อให้อาสาปศุสัตว์สามารถรายงานและการสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า นายสุกิจ มากมี กล่าวรายงาน การฝึกอบรมในภาคเช้าเป็นภาคทฤษฎี มีวิทยากรบรรยายจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย คือ นายสัตวแพทย์จำนงค์ สันกว๊าน และนางพรพิมล ใจไหว สำหรับในภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติการทบทวนการฉีดวัคซีนในสัตว์ปีก และโค กระบือ โดยมีวิทยากรคือ นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า นายณัฐพล ศรีบุญเรืองและ น.ส.หยาดรุ้ง โป่งชนะ เป็นวิทยากร
คลิกดูภาพการอบรมและรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้โรคไข้หวัดนกสำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปึ๒๕๕๓

นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายแนวนโยบายของกรมปศุ สัตว์ในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จาก สสอ.๕ จำนวน ๑๒๒ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านไข้หวัดนก รับทราบนโยบายและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่
นายสมบูญ หลิมวัฒนา ผอ.สสอ.๕ กล่าวรายงาน