...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เป็นเจ้าภาพคลินิคปศุสัตว์ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดเชียงรายดำเนินการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า โดยนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอ เป็นเจ้าภาพคลินิคปศุสัตว์ ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร