...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นายอำเภอเวียงป่าเป้ามอบใบรับรองเขียงสะอาด

 นายสุนทร  มหาวงศนันท์  นายอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มอบใบรับรองเขียงสะอาดให้เจ้าของกิจการขายเนื้อในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า มีนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอร่วมเป็นกำลังใจ  ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า เมือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับ