...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเวียงป่าเป้า

 เมื่อ 6 มี.ค.58  นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า  ร่วมต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยป่าครั่ง  หมู่14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับ