...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมออกคลินิคสัตว์แพทย์เคลื่อนที่

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมปฎิบัติงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ำบ้านแม่ตำ๋ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
กับท่านปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย นายพงศภัค ช่วยรอด เจ้าของพื้นที่ เจ้าภาพข้าวต้ม กาแฟ และอื่นๆ
ข้าวต้มร้อนๆ สภากาแฟก่อนการปฎิบัติงานกับท่านปศุสัตว์จังหวัด นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ที่นำทีมด้วยตนเอง