...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เวียงป่าเป้า ออกให้บริการ สัตว์แพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดแม่ขะจาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เวียงป่าเป้า นำโดยนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอ และคณะทำงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงที่มี น.สพ. พืชผล น้อยนาฝาย นำทีม ร่วมกันออกให้บริการ สัตว์แพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดแม่ขะจาน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีประชาชนสนใจนำสุนัข แมว มารับบริการจำนวนมาก
น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย กำลังวางยาสลบ
หมอสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า กำลังทำหมันแมว
ทีมงานจาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกำลังตั้งใจทำหมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับ