...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขอแสดงความยินดีกับลุงอินถา

นายอินถา สมตา เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้านวิทยากรชาวบ้าน 26/1 หมู่ 3ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ที่ 2 ในการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ระดับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5รับโล่เกียรติยศและรางวัลน้ำใจ จากท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนายวิทยา จินตนาวัฒน์

ไปหน้าแห่งความภาคภูมิใจ และริ้วรอยความแกร่งไปด้วยประสบการณ์ชีวิตการเป็นเกษตรกรอันยาวนาน