...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ส่งมอบวัสดุก่อสร้างโรงเรือนฟาร์มสาธิตสุกร โครงการหลวงแม่ปูนหลวง

                                                
    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าส่ง มอบวัสดุก่อสร้างโรงเรือนมูลค่า  3,000  บาท ให้แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มาธิต ในโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับ