...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งานปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า

ประชาชนชาวเวียงป่าเป้า ร่วมงานปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า  ในวันที่ 25 ก.ค 2557  มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจคือ ท่านสามารถมาลงทะเบียนลุ่นรับลูกหมูไปเลี้ยงกันนะครับ มีสิทธิลงทะเบียนทุกคนเลย งานพิธีเปิดจะเริ่ม 13.00 น.

 นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมจัดกิจกรรมด้านปศุสัตว์ แจกนมสด จัดนิทรรศการความรู้

 น้องๆนักเรียน สนใจรับนมสดแจกฟรี อย่างเนืองแน่น

านปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจคือ ท่านสามารถมาลงทะเบียนลุ่นรับลูกหมูไปเลี้ยงกันนะครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับ